Vrata

Výklopná vrata

Výklopná garážová vrata patří v dnešní době k nejjednodužším a nejlevnějším způsobům uzavření a zabezpečením garáží. Je to kompaktní křídlo vyklápěné pod strop. Vrata jsou vyvážena tažnými pružinami pro snadné otevírání. Mohou být zateplená i bez izolace. Vrata jsou dodávány v mnoha designech křídla, nejběžněji, pro cenovou přístupnost v provedení trapez, (svislá drážka) v barvách bílá, hnědá, možnosti barevné škály jsou daleko větší - dle vzorníku RAL. Možné jsou i vestavěné dveře. Oproti vratům sekčním je nevýhodou, že je třeba počítat s určitým snížením průjezdní výšky daným tlouštkou křídla vrat a potřebnými vůlemi. Elektromechanický pohon vrat s dálkovým ovládáním se stal v dnešní době běžnou potřebou. Před započetím stavebních nebo renovačních prací vhodné konzultovat projekt s dodavatelem vrat, mnohdy je možné ušetřit finanční prostředky tím, že otvor, případně další detaily stavby se přizpůsobí na standardní rozměr vrat, který není u všech výrobců stejný. Nabídneme Vám vhodné řešení i v případě potřeby atypického rozměru. U některých výrobci nabízejí i tyto vrata (atypy) za příznivou cenu.

Sekční vrata

Sekční garážová vrata jsou vyšší třídou uzavření garáže. Kvalita zabezpečení proti vloupání i utěsnění a izolace oproti výklopným vratům je vyšší.Vrata se otevírají po svislé dráze nahoru, kde se díky členění na 4 a více lamel (podle výšky vrat) "zalamují" pod strop garáže. Samotný přechod vrat do vodorovné polohy nedovolí při zajištění elektro-samosvorným pohonem, aby při vyvinutí velké síly bylo možno vrata násilně nadzvednout. Nelze hovořit o doporučení pro vloupání, ale rozhodně nabídne každá stavba snadnější vniknutí, než tato vrata. Vaše garáž, která umožňuje největším vstupem do Vašeho objektu bydlení možnost vstupu, zasluhuje obzvláštní péči při výběru vhodných vrat. Velkou výhodou sekčních vrat je možnost plného využití celé světlé výšky průjezdu, neboť vrata kováním, ani křídlem průjezd nesnižují. Panel vrat je zpravidla dvouplášťový, vyplněný 40mm PUR pěnou, desigen panelu kazeta nebo lamela, struktura dřevo nebo hladká, barva nejčastěji bílá, na přání dle vzorníku RAL, případně folie motiv dřeva. Možnosti: vstupní dveře, prosklení panelů. Výhodou těchto vrat je, že díky svislému posuvu je možno parkovat v bezprostřední blízkosti jak před, tak i za vraty, což je důležité zejména tam , kde prostoru k parkování nezbývá. Tato vrata je možno bez pohonu obsluhovat silou 1DS (dětská síla) díky vyváženosti tažnými, nebo torzními pružinami. Přesto je preferováno ovládání elektromechanického pohonu pomocí dálkových ovladačů, kdy lze vůz opustit za nepřízně počasí "suchou nohou". To nejvíce oceníte když se Vaše vrata poprvé otevřou stisknutím dálkového ovladače. Stejně jako u vrat výklopných platí: Před započetím stavebních nebo renovačních prací je velmi vhodné konzultovat projekt s dodavatelem vrat, mnohdy je možné ušetřit finanční prostředky tím, že otvor, případně další detaily stavby se přizpůsobí na standardní rozměr vrat, který se u jednotlivých výrobců liší. Jsme schopni najít řešení i v případě atypických rozměrů, u některých výrobců jsou i tyto vrata dostupné za příznivou cenu.

Privátní vrata

Průmyslová vrata